15.09.1983

                    LISTA KLASYFIKACYJNA NR 172
    ----------------------------------------------------------------------------
     ! LP.    !     GRACZ     SILA         ! LICZBA        ! LICZBA        ! LICZBA        ! LICZBA    !
    !    !        GRY         ! PARTII        ! PUNKTOW    !    PARTII        ! PUNKTOW    !
    ----------------------------------------------------------------------------
    ! 1     !     J.KRASZEK     6DAN     !    4     !     +25     !    4     !     +25    !
     ! 2     !     L.SOLDAN    4DAN     !     -     !     -     !     -     !     -    !
     ! 3     !     W.GRUDZINSKI     3DAN     !     4     !     0     !     1     !     +10    !
     ! 4     !     J.LUBOS     3DAN     !     10     !     0     !     —     !    -    !
     ! 5     !     J.SACHAREWICZ     3DAN     !     10     !     0     !     1     !     +30    !
     ! 6     !     W.MALINOWSKI     2DAN     !     P     !     P     !     P     !     P    !
     ! 7     !     K.GRABOWSKI     2DAN     !     15     !     +15     !     3     !     +75    !
     ! 8     !     K.GIEDROJC     2DAN     !     12     !     +5 T    !     8     !     +55     !
     ! 9     !     M.GORSKI     2DAN     !     11     !     0     !     2     !     +5    !
     ! 10 !     M.KOPYT    1DAN     !     5     !     +75     1     5     !     +75    !
     ! 11 !     L.DABROWSKI     1DAN     !     12     !     +35     !      2     !     +45    !
     ! 12 !     R.ZYGOWSKI     1DAN     !     6     !     +35     !     6     !     +35    !
     ! 13 !     J.FREJLAK     1DAN     !     7    !     +10     !     5     !     +45    !
     ! 14 !     U.GRZYWINSKI     1DAN     !     10     !     0     !     5     !     +20    !
     ! 15 !     J.RYBKA     1DAN     !    9    !     0     !     -    !    -    !
     ! l6 !     K.ZUK-RYBICKA     1DAN     !     20     !     0     !    -    !    -    !
     ! 17 !     P.ROSSOLOWSKI     1KYU    !    P    !     P     !     P     !    P     !
     ! 16 !     P.KOENIG     1KYU     !     1     !     +11     !     1     !    +11     !
     ! 19 !     W.WOSKRESINSKI     1KYU     !     18     !     +8     !     4     !    +94     !
     ! 20 !     E.GRUDZINSKA    1KYU     !     10     !     0 T    !     -     !     -     !
     ! 21 !     J.MAZUR     1KYU     !     10     !     0     !     -     !     -     !
     ! 22 !     S.MAJERSKI     1KYU     !     10     !     0     !     1     !     +26     !
     ! 23 !     P.BANAS     1KYU     !     14     !     0     !     1     !     +11     !
     ! 24 !     J.KONIECZNY     1KYU     !     -    !     -     !     -     !     -     !
     ! 25 !     K.SZYMCZYK     2KYU     !     14     !     +33     !     14     !     +33     !
     ! 26    !    A.LUBOS     2KYU     !     1     !     +12     !     1     !     +12     !
     ! 27 !     M.BANKOWSKI    2KYU     !     10     !     0     !     4     !     +38     !
     ! 28 !     L.DZIUMOWICZ     3KYU     !     10     !     +45     !     10     !     +45     !
     ! 29 !     T.PARUSZEWSKI     3KYU     !     5     !     +15     !     1     !     +28     !
     ! 30 !     S.LUBOS     3KYU     !     17     !     0     !     -     !     -    !
     ! 31 !     E.OCHMANSKI     4KYU     !     11     !     +69     !     11     !     +69    !
     ! 32 !     J.WALCZYK     4KYU     !     10     !     +40     !     8     !     +92    !
     ! 33 !     K.URTNOWSKI     4KYU     !    16    !     0     !     41     !    +63     !
     ! 34 !     A.MALINOWSKI     4KYU     !     6     !     0     !     -     l     -    !
     ! 35 !     M.BIBRQ     4KYU     !     10     !     0     !     -     !     -     !
     ! 36 !     A.BARTNIK     5KYU     !     6     !     +30     !     5     !     +60     !
     ! 37 !     R.BUGAJSKI     5KYU    !     2     !     0     !     -     !     -     !
     ! 38 !     J.JAROS     6KYU     !     10     !     +25     !     9     !     +54     !
     ! 39    !     G.FORCZEK     6KYU     !     4     !     +9     !     3     !     +38     !
     ! 40 !     A.SANOJCA     6KYU     !     2     !     +2     !     2     !    +3    !
     ! 41 !     J.MICHALEK     6KYU     !    5    !     0    !     -    !     -    !
     ! 42 !     M.MINIAS     6KYU     !     5     !     0     !     -     !     -     !
     ! 43 !     M.MAZUR    6KYU     !     -     !     -     !     -     !    -    !
     ! 44 !     K.KARCZEWSKI     7KYU     !     11     !     +45     !     5     !     +110    !
     ! 45 !     U.GUZINSKI     7KYU     !     4     !     +38     !     2     !     +74    !
     ! 46 !     M.GUZICKI     7KYU     !     9     !     0     !     5     !     +15    !
     ! 47 !     A.KWASNIEWSKI     8KYU     !    -    !     -     !     -     !    -    !
     ! 48 !     6.SZYMBORSKI     8KYU     !     -     !     -     !     -     !    -    !
     ! 49 !    P.MATKOWSKI     9KYU     !     16     !    +84     !     9     !     +91    !
     ! 50 !     W.SAWICKI     9KYU     !     8     !     +12     !    4     !     +41     !
     ! 51 !     J.WISNIEWSKA     9KYU     !     6     !     0     !     -     !     -     !
     ! 52 !     J.WINIARSKI     9KYU     !    8     !     0     !     -     !     -     !
     ! 53 !     J.RADOMSKI     9KYU     !     -     !     -     !     -     !     -     !
     ! 54 !     R.ZABLOCKI     10KYU     !     6     !     +70     l     6     !     +70     !
     ! 55 !     L.KAZMIERCZAK     11KYU     !     10     !     0     !     2     !     +22     !
     ! 56    !     M.BOGDANOWICZ    12KYU     !     3     !     +9     !     1     !     +22     !
     ! 57 !     M.ZABLOCKI     13KYU     !     5     !     +27     !     4     !     +49     !
     ! 58 !     Z.PARZYNSKI    15KYU     !     2     !     +25     !     1     !     +25     !
    ----------------------------------------------------------------------------
    J.KRASZEK AWANS NA 6 DAN (21 PARTII +175     PUNKTOW)
15.09.1983 (listę jeszcze poprawię - kamys)
Comments