Zmiany egf w Polsce

Zmiany egfu u graczy 2k-6d w poszczególnych latach (siła poszczególnych graczy jest tutaj brana z początku roku) :                               
                               
       4d+    3d    2d    1d    1k    2k    d    reset d

2001  -156    23    49   107   -62   183    23   
2002    -6    10   -46  -180   203    51  -222   
2003  -120   -13    30   -20   -41  -162  -123   
2004   -34    26   -77   -17   112   137  -102   
2005   -28  -188   -28   -87   225   120  -331   
2006    -7   -19  -268   100   268   101  -194   
2007  -127  -201   126   229   453  -103    27     684
2008  -162    82   -36   155   732   109    39
2009   -24   -71  -156    -9   292   147  -260       
                               
2001-2003 egf uaktualniony 2004-2008 egf z bieżących grabolek                               

Comments