Polscy danowcy

autor : Krzysztof Grabowski

Rok  Nazwisko               Rank (tytuł)

1979 Włodzimierz Dobosiewicz 3d (4d)
     Krzysztof Grabowski     1d (3d)
     Włodzimierz Grudziński  1k (3d)
     Marek Kopyt             3k (1d)
     Janusz Kraszek          5d
     Krzysztof Moszczyński   2d (3d)
     Jerzy Sacharewicz       1d (3d)
     Leszek Sołdan           5d (6d)

1980 Katarzyna Koenig        2k (2d)
     Włodzimierz Malinowski  1d (3d)

1981 Maciej Górski           1k (2d)
     Jan Lubos               3d (5d)

1982 Waldemar Grzywiński     1d (2d)
     Jan Frejlak             1d (2d)

1983 Krzysztof Giedrojć      4d (5d)
     Leszek Dąbrowski        1d (2d)
     Jerzy Rybka             1d (2d)
     Ryszard Zygowski        1k (1d)
     Wojciech Woskresiński   1d (3d)
     Emilia Grudzińska       1k (1d)

1984 Tomasz Paruszewski      2k (2d)
     Leszek Dziumowicz       1d
     Gerard Szymborski       2d (3d)
     Andrzej Sanojca         1d (2d)

1985 Robert Zabłocki         1k (4d)
     Marcin Bańkowski        1k (1d)
     Grzegorz Grygierzec     1d (2d)

1987 Krzysztof Urtnowski     1d (3d)
     Krzysztof Karczewski    2k (2d)

1988 Mariusz Ferenc          3d (4d)

1989 Roman Pozaroszczyk      1d

1990 Mateusz Kłobukowski     1k (2d)

1992 Janusz Chłodek          3d (4d)

1994 Wojciech Surma          1k (2d)

1995 Marcin Wolak            2d (3d)

1996 Wojciech Wieczorek      3d
     Dariusz Targosz         1d (2d)

1997 Adam Lubos              1d (2d)

1998 Michał Bażyński         4d
     Jakub Baran             2d
     Koichiro Habu           4d
     Jarosław Kopek          1k (2d)

1999 Keichiro Hino           1d (2d)
     Jerzy Mazur             3k (1d)
     Andrzej Żak             1d
     Roman Pszonka           3d (4d)

2000 Liu Xinyuan             2d
     Ma Zhenqing             1k (2d)
     Wang Jianjun            1d (2d)

2001 Aleksandra Lubos        2d (4d)

2002 Michał Rams             3d

2003 Paweł Celejewski        4d

2004 Marcin Kamiński         1d
     Dominik Gogosz          2d
     Krzysztof Bożek         2d
     Michał Parkoła          3d
     Jakub Zborowski         1d
     Marcin Byczkowski       1d

2005 Radosław Jachym         4d
     Andrzej Zyzak           3d (4d)
     Kamil Chwedyna          4d
     Tomasz Grining          1d
     Artur Kornacki          1d
     Maciej Lubiński         1d

2006 Bartłomiej Sulerz       1d
     Tomasz Ślązok           2d
     Marek Kamiński          3d
     Michał Gąsiorowski      1d
     Mariusz Pabich          2d (3d)
     Mateusz Surma           4d

2007 Łukasz Lew              1d
     Mateusz Mieszkowski     1d (2d)
     Paweł Morawiecki        1d
     Piotr Wisthal           1d
     Ewa Moś                 2d
     Sebastian Pawlaczyk     2d

2008 Michał Langner          3d
     Stanisław Frejlak       2d
     Jakub Straszewski       1d
     Wojciech Gertz          1d
     Arkadiusz Kindziuk      1d
     Agnieszka Kacprzyk      1d

2009 Krzysztof Dziołak       1d
     Cezary Czernecki        1d
     Anna Sośnicka           1d
     Mateusz Chojnacki       1d

Kilka wyjaśnień:
W lewej kolumnie podany jest rok, w którym dany gracz uzyskał awans na stopień dan. W prawej kolumnie - aktualny/ostatni ranking PSG, a w nawiasie - najwyższy osiągnięty stopień, jeżeli aktualny/ostatni ranking PSG jest niższy.
W poszczególnych latach gracze są uszeregowani w takiej kolejności, w jakiej zostawali danowcami.
Z jednym wyjątkiem:
W 1979 r. danowców uszeregowałem alfabetycznie. Wynika to z tego, że grabolkę zacząłem prowadzić na papierze w październiku 1979 r. i nie mam danych dotyczących wcześniejszych awansów. Czyli przynajmniej niektórzy z tych graczy uzyskali awans na stopień dan wcześniej, przed 1979 r.

Comments